آسپندوس ترکیه آنتالیا

از نظر مکانی آسپندوس مهمترين موقعیت شهر پامفیلیا ترکیه است. ريك يكي از شهرهاي آنتاليا ترکیه می باشد تئاتر آسپندوس ترکیه كه يك دورنماي زیبا میباشد و بدون خرابی تا امروزه پابر جاست. امروزه از آسپندوس برای برگزاري جشنواره هاي مهم هنري استفاده می شود. مسافران تور ترکیه می توانند بروند به این تئاتر دیدن نمایند.