شهر متروکه کایاکوی ترکیه

 

در گذشته یکی از شهرهای پررونق ترکیه شهر کایاکوی در آناتولی کشور ترکیه است .در جریان جنگ بین یونان و ترک این شهر را ترک کردند و با تمام شدن جنگ هم به شهرشان برنگشتند که همین باعث شد کایاکوی ترکیه متروکه شود. کایاکوی نزدیک به یک قرن عمر دارد.