پل واردا ترکیه

 

از بلندترین پلهای راه‌آهن ترکیه پل وارادا می باشد. پل که در مسیر خط راه آهن آناتولی-بغداد ساخته شده است. که 2 طرف دره‌ای در درون رشته کوه توروس را به هم میرساند. طراحی و ساخت این پل در سال ۱۹۰۵ - ۱۹۰۷ میلادی بوده که یک مهندس آلمانی به نام وینکلر انجام داده است.